info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.01.18, godz. 17:25
kontakt
INTERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 282,00 1 683,00
496,8%
3 728,00
121,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 433,00 -1 735,00
---
2 156,00
---
Zysk (strata) brutto 1 356,00 -1 815,00
---
2 105,00
---
Zysk (strata) netto 1 353,00 -1 570,00
---
2 142,00
---
Amortyzacja 4,00 6,00
50,0%
6,00
0,0%
Aktywa 50 717,00 49 065,00
-3,3%
44 669,00
-9,0%
Kapitał własny -8 021,00 -9 591,00
---
-7 449,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,14 -1,37
---
-1,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,19 -0,22
---
0,30
---