info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.06, godz. 17:09
kontakt
INTELIWIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 101,00 1 359,00
23,4%
991,00
-27,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 99,00 80,00
-19,2%
20,00
-75,0%
Zysk (strata) brutto 98,00 72,00
-26,5%
18,00
-75,0%
Zysk (strata) netto 60,00 65,00
8,3%
18,00
-72,3%
Amortyzacja 19,00 22,00
15,8%
13,00
-40,9%
Aktywa 2 050,00 2 130,00
3,9%
2 149,00
0,9%
Kapitał własny 1 674,00 1 739,00
3,9%
1 757,00
1,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,25
4,1%
0,26
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
0,00
-66,7%