info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.17, godz. 17:57
kontakt
MILISYS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 91,00 556,00
511,0%
16 774,00
2 916,9%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00 24,00
---
4 462,00
18 491,7%
-361,00
---
Zysk (strata) brutto -192,00 -155,00
---
4 394,00
---
-365,00
---
Zysk (strata) netto -192,00 -155,00
---
3 781,00
---
-365,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
19,00
1 800,0%
Aktywa 3 669,00 4 665,00
27,1%
6 996,00
50,0%
5 093,00
-27,2%
Kapitał własny 1 652,00 1 498,00
-9,3%
2 322,00
55,0%
3 654,00
57,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,14
-9,3%
0,21
55,1%
0,33
57,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,34
---
-0,03
---