info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 20:57
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 598,00 12 614,00
689,4%
6 605,00
-47,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -16,00 4 891,00
---
1 983,00
-59,5%
Zysk (strata) brutto 57,00 5 676,00
9 857,9%
2 146,00
-62,2%
Zysk (strata) netto 57,00 4 892,00
8 482,5%
2 250,00
-54,0%
Amortyzacja 43,00 470,00
993,0%
930,00
97,9%
Aktywa 9 295,00 21 117,00
127,2%
17 575,00
-16,8%
Kapitał własny 3 789,00 8 681,00
129,1%
10 931,00
25,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,61
129,4%
0,76
25,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,34
8 450,0%
0,16
-53,8%