info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 14:22
kontakt
INCUVO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 437,00 611,00
39,8%
1 073,00
75,6%
2 690,00
150,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -580,00 -238,00
---
187,00
---
1 063,00
468,4%
Zysk (strata) brutto -582,00 -240,00
---
422,00
---
1 317,00
212,1%
Zysk (strata) netto -582,00 -240,00
---
422,00
---
1 317,00
212,1%
Amortyzacja 85,00 85,00
0,0%
85,00
0,0%
85,00
0,0%
Aktywa 5 911,00 4 406,00
-25,5%
5 937,00
34,7%
7 501,00
26,3%
Kapitał własny 4 807,00 3 489,00
-27,4%
4 989,00
43,0%
6 306,00
26,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,24
-27,6%
0,35
43,0%
0,44
26,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,02
---
0,03
---
0,09
206,7%