info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.20, godz. 11:42
kontakt
IMPEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 12 836,00 12 507,00
-2,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 099,00 -4 304,00
---
Zysk (strata) brutto 3 563,00 -3 344,00
---
Zysk (strata) netto 7 010,00 -2 656,00
---
Amortyzacja 1 712,00 1 716,00
0,2%
Aktywa 284 733,00 293 262,00
3,0%
Kapitał własny 238 752,00 236 096,00
-1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,56 18,35
-1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,54 -0,21
---