info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 22:13
kontakt
IDEABANK
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 258 058,00 205 051,00
-20,5%
235 150,00
14,7%
280 218,00
19,2%
Przychody z tytułu prowizji 47 224,00 -9 867,00
---
28 114,00
---
27 175,00
-3,3%
Wynik na działalności bankowej 157 218,00 -108 791,00
---
25 008,00
---
180 331,00
621,1%
Zysk (strata) brutto -2 827,00 -1 186 795,00
---
-75 789,00
---
41 035,00
---
Zysk (strata) netto -7 249,00 -1 451 669,00
---
-76 291,00
---
41 046,00
---
Amortyzacja 8 264,00 8 717,00
5,5%
10 187,00
16,9%
19 281,00
89,3%
Aktywa 24 316 211,00 21 026 984,00
-13,5%
20 765 501,00
-1,2%
20 655 718,00
-0,5%
Kapitał własny 1 713 800,00 231 415,00
-86,5%
166 354,00
-28,1%
210 065,00
26,3%
Współczynnik wypłacalności 11,27 4,11
-63,5%
3,20
-22,1%
3,48
8,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,86 2,95
-86,5%
2,12
-28,1%
2,68
26,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 -18,52
---
-0,97
---
0,52
---