info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.25, godz. 09:47
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 478,00 3 596,00
-51,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 353,00 1 023,00
-24,4%
Zysk (strata) brutto 6 899,00 1 685,00
-75,6%
Zysk (strata) netto 6 899,00 1 685,00
-75,6%
Amortyzacja 321,00 338,00
5,3%
Aktywa 103 918,00 115 682,00
11,3%
Kapitał własny 38 632,00 40 317,00
4,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 99,88 104,24
4,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 17,84 4,36
-75,6%