info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 10:58
kontakt
IBSM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 263,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 56,00
---
-47,00
---
Zysk (strata) brutto 123,00 -752,00
---
-275,00
---
Zysk (strata) netto 123,00 -752,00
---
-275,00
---
Amortyzacja 1,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 458,00 13 476,00
17,6%
20 468,00
51,9%
Kapitał własny -14 616,00 -15 367,00
---
-15 642,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -41,85 -44,00
---
-44,78
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 -2,15
---
-0,79
---