info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.05.20, godz. 00:54
kontakt
I2DEV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 537,00 1 479,00
175,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 008,00 0,00
---
Zysk (strata) brutto 10 507,00 -4 826,00
---
Zysk (strata) netto 14 399,00 -5 110,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
Aktywa 744 368,00 760 537,00
2,2%
Kapitał własny 285 708,00 280 598,00
-1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 29,45 28,93
-1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,48 -0,53
---