info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.24, godz. 09:33
kontakt
HURTIMEX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 600,00 3 618,00
39,2%
3 879,00
7,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 939,00 378,00
-59,7%
-339,00
---
Zysk (strata) brutto 888,00 307,00
-65,4%
-507,00
---
Zysk (strata) netto 888,00 307,00
-65,4%
-561,00
---
Amortyzacja 41,00 42,00
2,4%
42,00
0,0%
Aktywa 19 944,00 19 802,00
-0,7%
15 283,00
-22,8%
Kapitał własny 4 791,00 5 098,00
6,4%
4 537,00
-11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,16
6,8%
0,14
-11,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,01
-66,7%
-0,02
---