info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 05:59
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 842,00 1 064,00
26,4%
1 183,00
11,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -11,00 -439,00
---
227,00
---
Zysk (strata) brutto -19,00 -471,00
---
229,00
---
Zysk (strata) netto -19,00 -309,00
---
200,00
---
Amortyzacja 134,00 162,00
20,9%
133,00
-17,9%
Aktywa 172 472,00 170 315,00
-1,3%
169 257,00
-0,6%
Kapitał własny 158 454,00 158 145,00
-0,2%
158 345,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,34 0,34
-0,3%
0,34
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,00
---