info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.09, godz. 05:58
kontakt
HUBTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 9 355,00 2 279,00
-75,6%
1 949,00
-14,5%
1 401,00
-28,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -468,00 18,00
---
146,00
711,1%
977,00
569,2%
Zysk (strata) brutto -586,00 3,00
---
107,00
3 466,7%
964,00
800,9%
Zysk (strata) netto -783,00 3,00
---
107,00
3 466,7%
964,00
800,9%
Amortyzacja 594,00 206,00
-65,3%
197,00
-4,4%
188,00
-4,6%
Aktywa 184 878,00 167 079,00
-9,6%
168 736,00
1,0%
170 462,00
1,0%
Kapitał własny 55 167,00 157 170,00
184,9%
157 278,00
0,1%
158 242,00
0,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,34
93,1%
0,34
0,0%
0,34
0,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---