info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 23:38
kontakt
HOLLYWOOD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 889,00 1 138,00
-39,8%
899,00
-21,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 77,00 29,00
-62,3%
26,00
-10,3%
Zysk (strata) brutto -30,00 15,00
---
-13,00
---
Zysk (strata) netto -23,00 21,00
---
-47,00
---
Amortyzacja 178,00 185,00
3,9%
179,00
-3,2%
Aktywa 100 975,00 100 008,00
-1,0%
99 993,00
-0,0%
Kapitał własny 93 821,00 93 842,00
0,0%
93 929,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,87 1,87
0,1%
1,87
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
-0,00
---