info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 01:48
kontakt
NEURONE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -34,00
---
-85,00
---
Zysk (strata) brutto -63,00 -28,00
---
-85,00
---
Zysk (strata) netto -63,00 -28,00
---
-85,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
2,00
---
Aktywa 997,00 1 711,00
71,6%
1 006,00
-41,2%
Kapitał własny -572,00 -130,00
---
815,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,51 -0,12
---
0,38
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 -0,02
---
-0,04
---