info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 04:07
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 134,00 165,00
23,1%
1 197,00
625,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -278,00 -84,00
---
214,00
---
Zysk (strata) brutto -1 552,00 2 028,00
---
320,00
-84,2%
Zysk (strata) netto -1 552,00 2 028,00
---
320,00
-84,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 3 641,00 5 683,00
56,1%
6 997,00
23,1%
Kapitał własny 3 490,00 5 518,00
58,1%
6 585,00
19,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,19
58,8%
0,22
19,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,07
---
0,01
-84,1%