info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.22, godz. 17:28
kontakt
HEMP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 283,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -217,00 -138,00
---
-198,00
---
Zysk (strata) brutto -225,00 -132,00
---
843,00
---
Zysk (strata) netto -225,00 -132,00
---
843,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 5 180,00 2 962,00
-42,8%
4 008,00
35,3%
Kapitał własny 3 043,00 2 918,00
-4,1%
3 841,00
31,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-3,5%
0,15
31,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
0,03
---