info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.24, godz. 04:48
kontakt
HELIO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 97 729,00 74 276,00
-24,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 150,00 4 536,00
-44,3%
Zysk (strata) brutto 8 260,00 4 414,00
-46,6%
Zysk (strata) netto 6 663,00 3 511,00
-47,3%
Amortyzacja 872,00 883,00
1,3%
Aktywa 156 357,00 156 941,00
0,4%
Kapitał własny 92 896,00 96 407,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,58 19,28
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,33 0,70
-47,3%