info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.05, godz. 18:52
kontakt
HEFAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11,00 66,00
500,0%
27,00
-59,1%
76,00
181,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -115,00 -172,00
---
899,00
---
-498,00
---
Zysk (strata) brutto -114,00 -174,00
---
906,00
---
-498,00
---
Zysk (strata) netto -114,00 -174,00
---
906,00
---
-498,00
---
Amortyzacja 36,00 85,00
136,1%
35,00
-58,8%
89,00
154,3%
Aktywa 6 431,00 6 382,00
-0,8%
5 831,00
-8,6%
4 889,00
-16,2%
Kapitał własny -7 852,00 -8 026,00
---
-11 540,00
---
-12 766,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -1,26 -1,29
---
-1,86
---
-2,06
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,03
---
0,15
---
-0,08
---