info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.09.27, godz. 03:49
kontakt
HEFAL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 58,00 51,00
-12,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 34,00 18,00
-47,1%
Zysk (strata) brutto 34,00 35,00
2,9%
Zysk (strata) netto 34,00 35,00
2,9%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 2 746,00 2 830,00
3,1%
Kapitał własny -14 981,00 -14 917,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -2,41 -2,40
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,01
20,0%