info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.30, godz. 17:21
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody z tytułu odsetek 255 811,00 200 608,00
-21,6%
172 015,00
-14,3%
177 041,00
2,9%
Przychody z tytułu prowizji 161 293,00 162 678,00
0,9%
163 231,00
0,3%
168 137,00
3,0%
Wynik na działalności bankowej 256 677,00 555 118,00
116,3%
199 519,00
-64,1%
184 296,00
-7,6%
Zysk (strata) brutto -24 950,00 512 470,00
---
112 451,00
-78,1%
121 305,00
7,9%
Zysk (strata) netto -65 237,00 376 153,00
---
95 037,00
-74,7%
91 465,00
-3,8%
Amortyzacja 105 882,00 0,00
---
55 969,00
---
0,00
---
Aktywa 60 632 397,00 58 529 100,00
-3,5%
57 163 160,00
-2,3%
60 169 423,00
5,3%
Kapitał własny 7 515 205,00 7 525 671,00
0,1%
7 533 321,00
0,1%
7 459 450,00
-1,0%
Współczynnik wypłacalności 22,20 0,00
---
20,50
---
18,70
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 57,52 57,60
0,1%
57,66
0,1%
57,09
-1,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,50 2,88
---
0,73
-74,7%
0,70
-3,7%