info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 22:34
kontakt
HANDLOWY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody z tytułu odsetek 331 585,00 327 259,00
-1,3%
338 424,00
3,4%
350 888,00
3,7%
Przychody z tytułu prowizji 149 618,00 149 522,00
-0,1%
146 423,00
-2,1%
168 287,00
14,9%
Wynik na działalności bankowej 246 193,00 233 465,00
-5,2%
152 848,00
-34,5%
311 031,00
103,5%
Zysk (strata) brutto 204 673,00 196 709,00
-3,9%
102 782,00
-47,7%
169 020,00
64,4%
Zysk (strata) netto 158 421,00 152 201,00
-3,9%
59 485,00
-60,9%
132 060,00
122,0%
Amortyzacja 0,00 70 678,00
---
0,00
---
42 196,00
---
Aktywa 44 806 389,00 49 242 024,00
9,9%
49 364 236,00
0,2%
51 171 020,00
3,7%
Kapitał własny 6 793 428,00 7 007 052,00
3,1%
7 014 878,00
0,1%
6 725 576,00
-4,1%
Współczynnik wypłacalności 16,60 16,50
-0,6%
15,90
-3,6%
16,30
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 51,99 53,63
3,1%
53,69
0,1%
51,47
-4,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,21 1,16
-3,9%
0,46
-60,9%
1,01
122,2%