info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.22, godz. 16:00
kontakt
GTC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 3 417,00 4 183,00
22,4%
4 252,00
1,6%
3 819,00
-10,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 933,00 -8 682,00
---
-7 848,00
---
-9 477,00
---
Zysk (strata) brutto 94 206,00 96 610,00
2,6%
82 757,00
-14,3%
104 401,00
26,2%
Zysk (strata) netto 97 743,00 98 108,00
0,4%
84 259,00
-14,1%
98 696,00
17,1%
Amortyzacja 146,00 104,00
-28,8%
125,00
20,2%
197,00
57,6%
Aktywa 5 140 557,00 5 269 206,00
2,5%
5 286 156,00
0,3%
5 204 029,00
-1,6%
Kapitał własny 4 244 311,00 4 367 729,00
2,9%
4 449 570,00
1,9%
4 328 000,00
-2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,78 9,03
2,9%
9,20
1,9%
8,95
-2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,20
0,5%
0,17
-14,3%
0,20
17,2%