info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.22, godz. 07:42
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 289 698,00 305 685,00
5,5%
302 231,00
-1,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 388,00 3 934,00
-27,0%
8 802,00
123,7%
Zysk (strata) brutto 4 888,00 462,00
-90,5%
7 956,00
1 622,1%
Zysk (strata) netto 4 080,00 84,00
-97,9%
5 195,00
6 084,5%
Amortyzacja 2 291,00 2 445,00
6,7%
2 443,00
-0,1%
Aktywa 511 799,00 531 198,00
3,8%
509 464,00
-4,1%
Kapitał własny 137 857,00 137 941,00
0,1%
143 136,00
3,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,96 8,97
0,1%
9,31
3,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,26 0,00
-98,1%
0,34
6 660,0%