info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.02.03, godz. 10:47
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 316 082,00 265 489,00
-16,0%
265 489,00
0,0%
315 864,00
19,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 13 029,00 10 778,00
-17,3%
10 778,00
0,0%
8 924,00
-17,2%
Zysk (strata) brutto 17 979,00 10 100,00
-43,8%
10 100,00
0,0%
6 158,00
-39,0%
Zysk (strata) netto 15 597,00 8 164,00
-47,7%
8 164,00
0,0%
4 920,00
-39,7%
Amortyzacja 1 725,00 1 817,00
5,3%
1 817,00
0,0%
1 935,00
6,5%
Aktywa 451 737,00 480 964,00
6,5%
480 964,00
0,0%
472 125,00
-1,8%
Kapitał własny 126 616,00 134 781,00
6,4%
134 781,00
0,0%
126 780,00
-5,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,23 8,76
6,4%
8,76
0,0%
8,24
-5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,01 0,53
-47,6%
0,53
0,0%
0,32
-39,7%