info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.12, godz. 15:57
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 145 755,00 154 799,00
6,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 580,00 7 705,00
387,7%
Zysk (strata) brutto 1 105,00 7 459,00
575,0%
Zysk (strata) netto 727,00 6 101,00
739,2%
Amortyzacja 1 148,00 1 156,00
0,7%
Aktywa 276 465,00 266 372,00
-3,7%
Kapitał własny 70 541,00 76 641,00
8,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,59 4,98
8,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,40
744,7%