info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.12, godz. 00:29
kontakt
GRODNO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 142 705,00 177 951,00
24,7%
180 290,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 192,00 2 017,00
-67,4%
3 441,00
70,6%
Zysk (strata) brutto 6 178,00 1 973,00
-68,1%
2 901,00
47,0%
Zysk (strata) netto 4 943,00 1 506,00
-69,5%
2 316,00
53,8%
Amortyzacja 1 200,00 1 253,00
4,4%
1 274,00
1,7%
Aktywa 272 380,00 295 681,00
8,6%
285 203,00
-3,5%
Kapitał własny 82 534,00 84 040,00
1,8%
85 126,00
1,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,37 5,46
1,8%
5,53
1,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,32 0,10
-69,5%
0,15
54,1%