info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 23:14
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 78 608,00 72 660,00
-7,6%
61 102,00
-15,9%
54 177,00
-11,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 35 293,00 28 947,00
-18,0%
27 654,00
-4,5%
18 744,00
-32,2%
Zysk (strata) brutto 33 373,00 26 995,00
-19,1%
127 610,00
372,7%
17 533,00
-86,3%
Zysk (strata) netto 25 676,00 21 800,00
-15,1%
122 746,00
463,1%
14 158,00
-88,5%
Amortyzacja 23 737,00 0,00
---
11 386,00
---
-11 386,00
---
Aktywa 870 648,00 941 226,00
8,1%
1 043 958,00
10,9%
936 055,00
-10,3%
Kapitał własny 547 749,00 569 554,00
4,0%
581 346,00
2,1%
595 505,00
2,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,05 13,57
4,0%
13,85
2,1%
14,19
2,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,52
-15,2%
2,92
463,4%
0,34
-88,5%