info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 18:09
kontakt
GPW
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-03-312020-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 58 116,00 58 116,00
0,0%
61 348,00
5,6%
61 348,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 21 866,00 21 866,00
0,0%
31 881,00
45,8%
31 881,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 22 982,00 22 982,00
0,0%
110 793,00
382,1%
110 793,00
0,0%
Zysk (strata) netto 18 524,00 18 524,00
0,0%
105 286,00
468,4%
105 286,00
0,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
12 199,00
---
12 199,00
0,0%
Aktywa 838 436,00 838 436,00
0,0%
930 908,00
11,0%
930 908,00
0,0%
Kapitał własny 498 365,00 498 365,00
0,0%
502 919,00
0,9%
502 919,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,87 11,87
0,0%
11,98
0,9%
11,98
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,44
0,0%
2,51
468,7%
2,51
0,0%