info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.08, godz. 07:13
kontakt
ECERAMICS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -1,00
---
Zysk (strata) brutto 10,00 10,00
0,0%
Zysk (strata) netto 7,00 8,00
14,3%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 20 933,00 20 952,00
0,1%
Kapitał własny 18 342,00 18 359,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,01
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---