info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 02:27
kontakt
GOVENA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 572,00 1 684,00
7,1%
1 871,00
11,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 53,00 31,00
-41,5%
93,00
200,0%
Zysk (strata) brutto 28,00 -5,00
---
-60,00
---
Zysk (strata) netto 4,00 1,00
-75,0%
-45,00
---
Amortyzacja 145,00 254,00
75,2%
157,00
-38,2%
Aktywa 18 492,00 18 481,00
-0,1%
18 472,00
-0,0%
Kapitał własny 15 271,00 15 272,00
0,0%
15 157,00
-0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
0,0%
0,06
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---