info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.21, godz. 08:40
kontakt
GOTFI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 637,00 13 786,00
-5,8%
13 133,00
-4,7%
12 493,00
-4,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 457,00 1 211,00
165,0%
476,00
-60,7%
828,00
73,9%
Zysk (strata) brutto 443,00 1 221,00
175,6%
493,00
-59,6%
857,00
73,8%
Zysk (strata) netto 358,00 979,00
173,5%
413,00
-57,8%
680,00
64,6%
Amortyzacja 15,00 16,00
6,7%
15,00
-6,2%
15,00
0,0%
Aktywa 20 143,00 19 190,00
-4,7%
20 872,00
8,8%
19 346,00
-7,3%
Kapitał własny 14 561,00 15 023,00
3,2%
15 756,00
4,9%
16 098,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,88 9,16
3,2%
9,61
4,9%
9,82
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,22 0,60
173,9%
0,25
-57,8%
0,41
64,3%