info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.21, godz. 02:11
kontakt
GLGPHARMA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -42,00
Zysk (strata) brutto -41,00
Zysk (strata) netto -41,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 17 459,00
Kapitał własny 14 045,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,60
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00