info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 08:16
kontakt
GEOTRANS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 10 382,00 7 652,00
-26,3%
5 472,00
-28,5%
4 335,00
-20,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 407,00 1 015,00
-27,9%
432,00
-57,4%
697,00
61,3%
Zysk (strata) brutto 1 320,00 970,00
-26,5%
413,00
-57,4%
686,00
66,1%
Zysk (strata) netto 1 013,00 940,00
-7,2%
329,00
-65,0%
544,00
65,3%
Amortyzacja 65,00 71,00
9,2%
71,00
0,0%
67,00
-5,6%
Aktywa 23 023,00 22 381,00
-2,8%
21 865,00
-2,3%
22 494,00
2,9%
Kapitał własny 19 693,00 19 746,00
0,3%
20 075,00
1,7%
20 619,00
2,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,94 3,95
0,3%
4,02
1,7%
4,12
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,20 0,19
-7,4%
0,07
-64,9%
0,11
65,2%