info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 01:14
kontakt
GENOMTEC
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów -90,00 1,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 783,00 -2 728,00
---
Zysk (strata) brutto -1 915,00 -2 800,00
---
Zysk (strata) netto -1 977,00 -2 707,00
---
Amortyzacja 190,00 223,00
17,4%
Aktywa 21 688,00 19 394,00
-10,6%
Kapitał własny 13 218,00 10 505,00
-20,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,12 0,89
-20,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,17 -0,23
---