info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.07.21, godz. 16:57
kontakt
GENERGY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -6,00
---
44,00
---
Zysk (strata) brutto 18,00 36,00
100,0%
44,00
22,2%
Zysk (strata) netto 18,00 36,00
100,0%
44,00
22,2%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 1 024,00 565,00
-44,8%
1 092,00
93,3%
Kapitał własny 777,00 299,00
-61,5%
856,00
186,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
-75,0%
0,00
300,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---