info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 03:22
kontakt
GAMFACTOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 909,00 779,00
-14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 78,00 53,00
-32,1%
Zysk (strata) brutto 171,00 10,00
-94,2%
Zysk (strata) netto 152,00 8,00
-94,7%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 11 405,00 14 012,00
22,9%
Kapitał własny 10 613,00 13 096,00
23,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,36 2,91
23,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,00
-94,1%