info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.03.25, godz. 22:31
kontakt
GAMESBOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-03-312022-06-302022-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 112,00 114,00
1,8%
136,00
19,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6,00 -84,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) brutto 6,00 -84,00
---
-71,00
---
Zysk (strata) netto 5,00 -83,00
---
-71,00
---
Amortyzacja 5,00 5,00
0,0%
5,00
0,0%
Aktywa 2 160,00 2 099,00
-2,8%
2 006,00
-4,4%
Kapitał własny 2 150,00 2 067,00
-3,9%
1 996,00
-3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,77 1,70
-3,9%
1,64
-3,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,07
---
-0,06
---