info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.07.19, godz. 20:45
kontakt
FOTOVOLT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 565,00 2 268,00
301,4%
789,00
-65,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 10,00 10,00
0,0%
183,00
1 730,0%
Zysk (strata) brutto 4,00 -10,00
---
175,00
---
Zysk (strata) netto 12,00 -17,00
---
173,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 3 089,00 2 576,00
-16,6%
3 015,00
17,0%
Kapitał własny 1 490,00 1 473,00
-1,1%
1 646,00
11,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,07
0,0%
0,07
10,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 -0,00
---
0,01
---