info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.10.23, godz. 12:55
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -1 130,00 31,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 843,00 172,00
-79,6%
Zysk (strata) brutto 474,00 176,00
-62,9%
Zysk (strata) netto 484,00 176,00
-63,6%
Amortyzacja -120,00 0,00
---
Aktywa 9 338,00 10 454,00
12,0%
Kapitał własny 9 324,00 10 430,00
11,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,15
12,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,00
-57,1%