info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.25, godz. 15:20
kontakt
FON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 49,00 5,00
-89,8%
76,00
1 420,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 42,00 1,00
-97,6%
74,00
7 300,0%
Zysk (strata) brutto 34,00 -8,00
---
67,00
---
Zysk (strata) netto 34,00 -8,00
---
67,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 285,00 10 537,00
-6,6%
10 287,00
-2,4%
Kapitał własny 6 232,00 5 858,00
-6,0%
6 029,00
2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,11
-5,9%
0,12
2,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---