info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.14, godz. 00:04
kontakt
FMG
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 18 081,00 128,00
-99,3%
162,00
26,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 238,00 -80,00
---
-4 700,00
---
Zysk (strata) brutto 470,00 -89,00
---
-4 841,00
---
Zysk (strata) netto 262,00 119,00
-54,6%
-4 841,00
---
Amortyzacja 46,00 25,00
-45,7%
113,00
352,0%
Aktywa 40 854,00 33 309,00
-18,5%
24 936,00
-25,1%
Kapitał własny 13 070,00 13 189,00
0,9%
8 348,00
-36,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 79,79 80,51
0,9%
50,96
-36,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,60 0,73
-54,6%
-29,55
---