info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.03, godz. 14:09
kontakt
FABRYKAKD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 660,00 1 405,00
112,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 60,00 266,00
343,3%
Zysk (strata) brutto -455,00 25,00
---
Zysk (strata) netto -455,00 25,00
---
Amortyzacja 120,00 241,00
100,8%
Aktywa 39 287,00 45 042,00
14,6%
Kapitał własny 3 643,00 3 668,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,14
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 0,00
---