info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 22:20
kontakt
FINVENTUR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 056,00 -225,00
---
-470,00
---
-387,00
---
Zysk (strata) brutto -673,00 -191,00
---
-806,00
---
-938,00
---
Zysk (strata) netto -673,00 -191,00
---
-806,00
---
-938,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 51 641,00 52 759,00
2,2%
54 362,00
3,0%
53 312,00
-1,9%
Kapitał własny 33 180,00 48 935,00
47,5%
48 129,00
-1,6%
47 191,00
-1,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,68
47,5%
0,58
-14,1%
0,57
-1,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 -0,00
---
-0,01
---
-0,01
---