info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.16, godz. 08:04
kontakt
FINHOUSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 39,00 12,00
-69,2%
50,00
316,7%
17,00
-66,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -44,00 -69,00
---
0,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) brutto -46,00 -69,00
---
0,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -46,00 -69,00
---
0,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 494,00 338,00
-31,6%
336,00
-0,6%
296,00
-11,9%
Kapitał własny -431,00 -500,00
---
-500,00
---
-523,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,39 -0,45
---
-0,45
---
-0,47
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,04 -0,06
---
0,00
---
-0,02
---