info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.06.03, godz. 01:20
kontakt
FINHOUSE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 17,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -23,00
Zysk (strata) brutto -23,00
Zysk (strata) netto -23,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 296,00
Kapitał własny -523,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,47
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02