info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.17, godz. 08:16
kontakt
FIGENE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20,00 11,00
-45,0%
14,00
27,3%
137,00
878,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -59,00 -1 200,00
---
-248,00
---
-481,00
---
Zysk (strata) brutto -59,00 -1 541,00
---
-562,00
---
4 121,00
---
Zysk (strata) netto -59,00 -1 372,00
---
-562,00
---
3 823,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
89,00
---
Aktywa 7 699,00 196 005,00
2 445,9%
194 837,00
-0,6%
200 873,00
3,1%
Kapitał własny 5 803,00 193 170,00
3 228,8%
192 608,00
-0,3%
197 430,00
2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,12 4,10
3 230,9%
4,08
-0,3%
0,17
-95,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,03
---
-0,01
---
0,00
---