info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.07, godz. 23:00
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-03-312021-06-302021-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -288,00 -399,00
---
-697,00
---
Zysk (strata) brutto 1 035,00 1 163,00
12,4%
-842,00
---
Zysk (strata) netto 838,00 942,00
12,4%
-719,00
---
Amortyzacja 0,00 1,00
---
6,00
500,0%
Aktywa 38 432,00 23 214,00
-39,6%
24 563,00
5,8%
Kapitał własny 15 231,00 16 198,00
6,3%
17 980,00
11,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,03 1,09
6,3%
1,10
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,06
14,3%
-0,04
---