info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.17, godz. 18:16
kontakt
FEMTECH
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -186,00 -288,00
---
-399,00
---
Zysk (strata) brutto -4 962,00 1 035,00
---
1 163,00
12,4%
Zysk (strata) netto -5 059,00 838,00
---
942,00
12,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1,00
---
Aktywa 42 018,00 38 432,00
-8,5%
23 214,00
-39,6%
Kapitał własny 14 364,00 15 231,00
6,0%
16 198,00
6,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,97 1,03
6,1%
1,09
6,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,34 0,06
---
0,06
14,3%