info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.02, godz. 17:54
kontakt
FALCON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-12-312021-03-312021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 70,00 24,00
-65,7%
84,00
250,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -30,00 -8,00
---
-19,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -9,00
---
-23,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -9,00
---
-23,00
---
Amortyzacja 8,00 8,00
0,0%
8,00
0,0%
Aktywa 647,00 612,00
-5,4%
573,00
-6,4%
Kapitał własny 482,00 473,00
-1,9%
451,00
-4,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,08 0,08
-1,3%
0,07
-5,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,00 -0,00
---
-0,00
---