info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.25, godz. 00:47
kontakt
EUROTEL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 117 757,00 82 431,00
-30,0%
79 286,00
-3,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 801,00 2 187,00
-62,3%
6 900,00
215,5%
Zysk (strata) brutto 6 169,00 1 068,00
-82,7%
8 248,00
672,3%
Zysk (strata) netto 4 295,00 852,00
-80,2%
6 978,00
719,0%
Amortyzacja 1 765,00 1 804,00
2,2%
1 801,00
-0,2%
Aktywa 132 731,00 132 766,00
0,0%
136 409,00
2,7%
Kapitał własny 53 224,00 54 076,00
1,6%
61 054,00
12,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,20 14,43
1,6%
16,29
12,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,15 0,23
-80,2%
1,86
720,3%