info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.06, godz. 21:03
kontakt
EUROTAX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 179,00 172,00
-3,9%
174,00
1,2%
178,00
2,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -28,00 10,00
---
-2,00
---
41,00
---
Zysk (strata) brutto 891,00 -9,00
---
215,00
---
34,00
-84,2%
Zysk (strata) netto 884,00 -7,00
---
215,00
---
31,00
-85,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 4 415,00 4 002,00
-9,4%
4 186,00
4,6%
2 025,00
-51,6%
Kapitał własny 3 935,00 3 928,00
-0,2%
1 943,00
-50,5%
1 974,00
1,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,79 0,79
-0,1%
0,39
-50,5%
0,40
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,18 -0,00
---
0,04
---
0,01
-86,0%