info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2022.10.07, godz. 23:27
kontakt
SHEEPYARD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2021-12-312022-03-312022-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
3 294,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -32,00 -28,00
---
121,00
---
Zysk (strata) brutto -32,00 -28,00
---
128,00
---
Zysk (strata) netto -32,00 -28,00
---
128,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
23,00
---
Aktywa 20,00 27,00
35,0%
155 062,00
574 203,7%
Kapitał własny -176,00 -205,00
---
144 791,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,08 -0,10
---
5,64
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
0,00
---